انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
زبانی كه اوستا و گاتها بدان سروده شده ، زبان اوستایی نام دارد. این زبان ، یكی از شاخه‌های زبان « ایرانی باستان» است و ویژگی مهم آن صرفی بودن است. صرفی بودن یك زبان به این معنی است كه یك واژه در جمله‌های گوناگون، بسته به نقش خود، به گونه‌ای متفاوت به كار می‌رود.
الفبای اوستایی از كامل‌ترین ، دقیق‌ترین و رساترین الفباهای جهان است. شمار این حروف را 48 تا 56 خوانده‌اند كه به دو گروه كلی « حروف صدادار » و « حروف بی‌صدا» بخش می‌شوند. حروف صدادار، حروفی هستند كه هنگام بیان كردن، در راه ایجاد آنها مانعی مانند لب و دندان وجود ندارد. حروف بی‌صدا، حروفی هستند كه با موانعی مانند لب و دندان روبرو می شوند. . . (به ديباچه نگاه كنيد)

برآنیم تا در بخش « آموزش دین‌دبیره» ی تارنگار انجمن موبدان تهران، حروف این خط دینی و روش بیان كردن آنها را همراه با آوانویسی و مثال‌هایی از پارسی و اوستا آموزش دهیم. در این راه، كوشش كرده‌ایم كه از واژه‌های ساده بهره بگیریم و در پایانِ آموزشِ هر حرف نیز، بندی از گاتها را با مشخص كردن همان حرف آورده‌ایم. (درس‌ها در دو فرمت PDF و فلش (SWF) در دسترس شماست.
دیباچه
دريافت نسخه PDF
راهنمای نشان‌های به‌كار برده شده برای آوانویسی در این تارنگار
دريافت نسخه PDF
دريافت نسخه PDF
دريافت نسخه PDF
دريافت نسخه PDF
دريافت نسخه PDF
دريافت نسخه PDF
 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate