انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 
آدرس:
انجمن موبدان تهران (كنكاش موبدان) - تهران:‌خيايان فلسطين شمالی - كوچه شهيد حجت دوست - پلاك 41 - كد پستی 1416635311 - صندوق پستي 14335/176
تلفن:
021-88976573
نمابر:
021-88978561
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

براي مراجعه ، تماس تلفنی و گرفتن زمان برای گفتگو يا كار ديگر خواهشمنديم در روزهای فرد و از ساعت 9 بامداد تا 13 و پسين از ساعت 15 تا 17 را در نظر بگيريد.

اگر از فرم زير برای تماس با ما استفاده می كنيد، برای پاسخ گویی به شما، بایسته است كه پست الكترونیكی خود را در فرم كامل كنید.فرم به گونه‌ای طراحی شده كه اگر قسمت پست الكترونیكی آن خالی باشد یا كاراكترهایی به جز حروف لاتین به همراه كاراكتر @ در آن قرار گیرد پیام شما ارسال نخواهد شد. پس این قسمت را تكمیل نمایید. با سپاس(انجمن موبدان تهران)

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2020
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate